รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2130
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2129/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     ใบประกาศขอขอบคุณ จากสโมสรโรตารี่กรุงเทพ-รัชดาภิเษก 27 มิ.ย. 2542  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     2001-3000/2129.pdfclose windows.