รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2122
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2121/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     โล่พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.