รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0213
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0213/2545
  ผู้บริจาค     ดร.ก่าน ชลวิจารย์
  วันที่บริจาค     20 ธ.ค. 45  
  รายการ     หลอดดูดน้ำ และหลอดแก้ว (3)  
  จำนวน     4  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     201-300/0213.docclose windows.