รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2100
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2099/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค.57  
  รายการ     จักรยานที่ระลึก พิธีเปิดโครงการ KU-BIKE มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 กันยายน 2552  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     2001-3000/2099.pdfclose windows.