รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0211
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0211/2545
  ผู้บริจาค     ดร.ก่าน ชลวิจารย์
  วันที่บริจาค     20 ธ.ค. 45  
  รายการ     เครื่องปั่นสำหรับล้างเมล็ดกล้วยไม้  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     201-300/0211.docclose windows.