รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2097
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2096/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค.57  
  รายการ     ภาพถ่ายนางเงือก SAMILA BEACH SONGKHLA ของที่ระลึกจากโรงเรียนหาดใหญ่ วิทยาลัย  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.