รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2092
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2091/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค.57  
  รายการ     เด็กเป่ากบที่ระลึก ในงานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “ไม้เศรษฐกิจปลูกแล้วรวยจริงหรือ”?  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     2001-3000/2091.pdfclose windows.