รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0210
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภ-21
  ผู้บริจาค     นายอิศรา วงศ์ข้าหลวง
  วันที่บริจาค     19 ธ.ค. 45  
  รายการ     ภาพถ่าย(ดร.จารุณี วงศ์ข้าหลวง) เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลแบดมินตัน  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.