รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2062
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2061/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค.57  
  รายการ     ของที่ระลึก งานเปิดอาคาร สอ.มก. 36 ปี 26 มิ.ย.2544  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     2001-3000/2061.pdfclose windows.