รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2060
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2059/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค.57  
  รายการ     โล่เกียรติยศ จากบริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) โครงการ Standard Rating 18 ธ.ค.2542  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     2001-3000/2059.pdfclose windows.