รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2059
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2058/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค.57  
  รายการ     โล่ที่ระลึก จากบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)โครงการ Happy Book Day 2 U 15 ส.ค.2548  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     2001-3000/2058.pdfclose windows.