รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0206
  ประเภท    
  หมายเลขทะเบียน     F-3
  ผู้บริจาค     คุณอาณัติ โรจนไพบูลย์
  วันที่บริจาค     18 ธ.ค. 45  
  รายการ     ฟิล์มอื่นๆ  
  จำนวน     11  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     201-300/0206.docclose windows.