รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2043
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2044/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค.57  
  รายการ     ของที่ระลึกงานลอยกระทง ประจำปี 2541จากองค์การบริหาร องค์การนิสิต มก.  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     2001-3000/2044.pdfclose windows.