รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2039
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2040/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     ภาพ แผ่นตราไปรษณียากรที่ระลึก ครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ชุด 3  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.