รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0205
  ประเภท    
  หมายเลขทะเบียน     F-2
  ผู้บริจาค     คุณอาณัติ โรจนไพบูลย์
  วันที่บริจาค     18 ธ.ค. 45  
  รายการ     ฟิล์ม 3 นิ้ว ขาวดำ  
  จำนวน     73  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     201-300/0205.docclose windows.