รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2031
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2032/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     โล่ขอขอบพระคุณ งานมหกรรมเดินเทิดพระเกียรติ 12 สิงหาคม ต้านภัยยาเสพติด เชียงใหม่ ถึง กรุงเทพ 14 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2545  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     2001-3000/2032.pdfclose windows.