รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0204
  ประเภท    
  หมายเลขทะเบียน     F-1
  ผู้บริจาค     คุณอาณัติ โรจนไพบูลย์
  วันที่บริจาค     18 ธ.ค. 45  
  รายการ     ฟิล์ม 35 ขาวดำ  
  จำนวน     22  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     201-300/0204.docclose windows.