รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2028
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2029/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     ของที่ระลึกภาพเมล็ดยางนา ครบรอบ 9 ปี การปลูกไม้ยางนา 17 พฤศจิกายน 2552  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     2001-3000/2029.pdfclose windows.