รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0203
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภ-17
  ผู้บริจาค     คุณธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์
  วันที่บริจาค     13 ธ.ค. 45  
  รายการ     ภาพถ่าย กิจกรรมค่ายอาสาของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.