รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2010
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2011/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     โล่ที่ระลึก จากสมาคมคหเศรษฐศาสตร์ 24-25 พ.ย.2551  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     2001-3000/2011.pdfclose windows.