รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2007
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2008/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     โล่สัญลักษณ์กีฬามหาวิทยาลัยโลก 2007 (UNIVERSIADE BANGKOK 2007) จากคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 24 (พ.ศ.2550)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     2001-3000/2008.pdfclose windows.