รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0201
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-19
  ผู้บริจาค     นายศิริ ชมชาญ
  วันที่บริจาค     6 ธ.ค. 45  
  รายการ     สูจิบัตร บัณฑิตเกษตรรุ่น 28 ฉลองปริญญาบัตร 22 ก.ค. 15 ณ ลุมพินีสถาน  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     201-300/0201.docclose windows.