รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1996
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว1997/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     แก้วน้ำที่ระลึก จากวิทยาลัยเซนต์หลุยส์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1001-2000/1997.pdfclose windows.