รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1982
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     หปว1983/2557
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     22 พ.ค. 2557  
  รายการ     ภาพการผูกเงื่อนที่ระลึก จากโรงเรียนนายเรือ การแข่งขันกีฬาประเพณีชาวเรือ-ชาวไร่ ประจำปี 2550  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.