รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1970
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว1969/2556
  ผู้บริจาค     คณะนักศึกษาจาก Akita Prefectural University
  วันที่บริจาค     16 ส.ค.56  
  รายการ     ปากกาและดินสอจาก Akita Prefectural University  
  จำนวน     4  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.