รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1951
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภก-42
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     3 ตุลาคม 2555  
  รายการ     ภาพถ่ายหม่อมหลวงชูชาติ กำภู  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.