รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1949
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 1948/2555
  ผู้บริจาค     คณะเกษตร
  วันที่บริจาค     3 กันยายน 2555  
  รายการ     พวงกุญแจที่ระลึก คณะเกษตร  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.