รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1944
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     7-55
  ผู้บริจาค     องค์การบริหาร องค์การนิสิต
  วันที่บริจาค     2 กรกฎาคม 2555  
  รายการ     หนังสือเพลง KU Song 55  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.