รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1910
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-507
  ผู้บริจาค     กองกิจการนิสิต
  วันที่บริจาค     19 กรกฎาคม 2554  
  รายการ     หนังสือ ๙ สิ่งที่ต้องทำเพื่อการปรับตัวกับก้าวใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.