รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1890
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     11-189
  ผู้บริจาค     นายวิเชียร สกุลสม
  วันที่บริจาค     7 มกราคม 2554  
  รายการ     ข่าวสารของชมรมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปากช่อง-มวกเหล็ก  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.