รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1889
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-502
  ผู้บริจาค     นายวิเชียร สกุลสม
  วันที่บริจาค     7 มกราคม 2554  
  รายการ     หนังสือ สวัสดี เพื่อนรัก AGR ON.34 ภาควิชาพืชไร่ รุ่น 34  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.