รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1881
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     5-2553
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     1 ธันวาคม 2553  
  รายการ     หนังสือ นนทรีสีทอง 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.