รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1875
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภ-74
  ผู้บริจาค     คุณพิศมัย ศรีสุขประเสริฐ
  วันที่บริจาค     26 ก.พ.53  
  รายการ     ภาพถ่ายคณะนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดูงานยางภาคใต้ 26 ต.ค. – 7 พ.ย. 10  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.