รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1872
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-499
  ผู้บริจาค     นางสาวรุ่งรัชณี สนิทจันทร์
  วันที่บริจาค     5 ก.พ. 53  
  รายการ     สูจิบัตรงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2553  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.