รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1871
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว1870/2553
  ผู้บริจาค     University of WISCONSIN MILWAUKEE
  วันที่บริจาค     11 ม.ค. 53  
  รายการ     เข็มกลัดติดเนคไท UWM  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.