รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1869
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-498
  ผู้บริจาค     นางสาวรุ่งรัชณี สนิทจันทร์
  วันที่บริจาค     24 ธ.ค. 52  
  รายการ     เอกสารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก้าวหน้าอย่างมั่นใจสู่มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ  
  จำนวน     3  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.