รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1863
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     4-2552
  ผู้บริจาค     สำนักทะเบียนและประมวลผล
  วันที่บริจาค     9 ก.ย.52  
  รายการ     หนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2552  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.