รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1862
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-495
  ผู้บริจาค     ครอบครัว ศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณ เกษตรสุวรรณ
  วันที่บริจาค     31 ส.ค.52  
  รายการ     หนังสือที่ระลึกเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณ เกษตรสุวรรณ  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.