รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1858
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-493
  ผู้บริจาค     กองบริการการศึกษา
  วันที่บริจาค     19 ส.ค. 52  
  รายการ     หนังสือ 100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.