รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0186
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     2-2498
  ผู้บริจาค     คุณเสริมสุข ลิ่วลม
  วันที่บริจาค     21 พ.ย. 45  
  รายการ     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2498 วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2498 ณ ห้องประชุม วังสวนกุหลาบ  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     101-200/0186.docclose windows.