รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1854
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     4-2550
  ผู้บริจาค     สำนักทะเบียนและประมวลผล
  วันที่บริจาค     5 มิ.ย. 52  
  รายการ     หนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2550  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.