รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1847
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-492
  ผู้บริจาค     นายอาณัติ โรจนไพบูลย์, ผศ.ทัศนีย์ โรจนไพบูลย์
  วันที่บริจาค     8 เม.ย. 52  
  รายการ     อภินันทนาการ จากหนังสือพิมพ์สาส์นไก่ มหวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2503 (ไดอะรี)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.