รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0185
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-17
  ผู้บริจาค     คุณเสริมสุข ลิ่วลม
  วันที่บริจาค     21 พ.ย. 45  
  รายการ     ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 85 ตอนที่ 123 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2511  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     101-200/0185.docclose windows.