รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1845
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-159
  ผู้บริจาค     นายอาณัติ โรจนไพบูลย์, ผศ.ทัศนีย์ โรจนไพบูลย์
  วันที่บริจาค     8 เม.ย. 52  
  รายการ     เอกสารคำให้สัมภาษณ์ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีอายุครบ 41 ปี 2 ก.พ. 2527  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.