รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1835
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-491
  ผู้บริจาค     ประชาสัมพันธ์ มก.
  วันที่บริจาค     7 ก.พ. 52  
  รายการ     สูจิบัตรงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2552  
  จำนวน     4  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.