รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0183
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     4-2513
  ผู้บริจาค     คุณเสริมสุข ลิ่วลม
  วันที่บริจาค     21 พ.ย. 45  
  รายการ     หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2513  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.