รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1823
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 1822/2551
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     5 พ.ย. 51  
  รายการ     เหรียญที่ระลึก 70 ปี เกษตรศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ในวาระก้าวสู่ทศวรรษที่เจ็ด  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.