รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1816
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     6 อน 2511
  ผู้บริจาค     อาจารย์ ดร.ปรีดี เอกะวิภาต
  วันที่บริจาค     18 ก.ย. 51  
  รายการ     หนังสือพระพิรุณ น้องใหม่ 2511  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.