รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1814
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 1813/2551
  ผู้บริจาค     นิสิต จากมหาวิทยาลัยโตเกียว
  วันที่บริจาค     8 ก.ย. 51  
  รายการ     ผ้าเช็ดหน้าจากคณะนิสิตจากมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.