รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1803
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 1802/2551
  ผู้บริจาค     นายพงษ์ศักดิ์ แจ้งจอน
  วันที่บริจาค     22 ก.ค. 51  
  รายการ     เหรียญที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ทรงจบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.